ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ