ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น