ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
นครราชสีมา
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา