ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
มุกดาหาร
หัวข้อ :   ศูนย์ปฏิบัติการประมง จังหวัดมุกดาหาร