ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
สุรินทร์
หัวข้อ :   สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์