ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
อุดรธานี
หัวข้อ :   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี