ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
สระบุรี
หัวข้อ :   สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 สระบุรี