ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ :   ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี