ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
กระบี่
หัวข้อ :   ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่