ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
กระบี่
หัวข้อ :   สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 กระบี่