ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1