ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
ฉะเชิงเทรา
หัวข้อ :   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี