ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
พังงา
หัวข้อ :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14