ปี พ.ศ. :  
2555
จังหวัด :  
นครศรีธรรมราช
หัวข้อ :   สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์