ปี พ.ศ. :  
2555
จังหวัด :  
นครศรีธรรมราช
หัวข้อ :   ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์