ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ :   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ)