ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์