ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
ลำปาง
หัวข้อ :   ศาลจังหวัดลำปาง