ปี พ.ศ. :  
2556
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น