ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่นที่ 1