ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   สำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น