ปี พ.ศ. :  
2547
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น