ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
นครราชสีมา
หัวข้อ :   ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข