ปี พ.ศ. :  
2547
จังหวัด :  
มุกดาหาร
หัวข้อ :   กองร้อยบังคับการและบริการ จังหวัดมุกดาหาร