ปี พ.ศ. :  
2555
จังหวัด :  
สกลนคร
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดสกลนคร