ปี พ.ศ. :  
2555
จังหวัด :  
สุรินทร์
หัวข้อ :   ศูนย์ข่าวชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสุรินทร์