ปี พ.ศ. :  
2547
จังหวัด :  
สุรินทร์
หัวข้อ :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์