ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
อุดรธานี
หัวข้อ :   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี