ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
อุดรธานี
หัวข้อ :   บ้านอุดรธานี UDON HOME FOR GILRS