ปี พ.ศ. :  
2549
จังหวัด :  
มุกดาหาร
หัวข้อ :   สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดมุกดหาร