ปี พ.ศ. :  
2549
จังหวัด :  
อุบลราชธานี
หัวข้อ :   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 อุบลราชธานี