ปี พ.ศ. :  
2549
จังหวัด :  
อุบลราชธานี
หัวข้อ :   สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ