ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
ฉะเชิงเทรา
หัวข้อ :   โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง