ปี พ.ศ. :  
2549
จังหวัด :  
นครปฐม
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดนครปฐม