ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
ระยอง
หัวข้อ :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง