ปี พ.ศ. :  
2546
จังหวัด :  
สมุทรปราการ
หัวข้อ :   สวนสุขภาพ ร.9 จังหวัดสมุทรปราการ