ปี พ.ศ. :  
2553
จังหวัด :  
สระบุรี
หัวข้อ :   สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)