ปี พ.ศ. :  
2553
จังหวัด :  
สระบุรี
หัวข้อ :   ศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 4-5 สระบุรี