ปี พ.ศ. :  
2553
จังหวัด :  
กระบี่
หัวข้อ :   สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขากระบี่