ปี พ.ศ. :  
2553
จังหวัด :  
กระบี่
หัวข้อ :   สำนักงานทางหลวงชนบทกระบี่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎ์ธานี)