ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
นครศรีธรรมราช
หัวข้อ :   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช