ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
นครศรีธรรมราช
หัวข้อ :   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช