ปี พ.ศ. :  
2550
จังหวัด :  
พังงา
หัวข้อ :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา