ปี พ.ศ. :  
2546
จังหวัด :  
ภูเก็ต
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต