ปี พ.ศ. :  
2547
จังหวัด :  
สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ :   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี