ปี พ.ศ. :  
2546
จังหวัด :  
สงขลา-หาดใหญ่
หัวข้อ :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา