ทุกจังหวัด

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2541 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ขอนแก่น รายงานการประชุม ขอนแก่น
2 2536 ผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เอกสารอื่นๆ เชียงใหม่
3 2541 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ขอนแก่น (ฉบับเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ) เอกสารอื่นๆ ขอนแก่น
4 2540 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ชลบุรี (ฉบับนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ) เอกสารอื่นๆ ชลบุรี
5 2538 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ : นครศรีธรรมราช เอกสารอื่นๆ นครศรีธรรมราช
6 2537 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออก : ระยอง (รายงานภาคผนวก เล่ม 2) เอกสารอื่นๆ ระยอง
7 2539 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออก : ระยอง (สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร) เอกสารอื่นๆ ระยอง
8 2540 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : สงขลา - หาดใหญ่ (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ สงขลา-หาดใหญ่
9 2556 โครงการจัดผังแม่บท โครงการจัดตั้งศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดพังงา รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เอกสารอื่นๆ พังงา
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา