จังหวัด ปทุมธานี

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2561 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
2 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
3 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
4 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
5 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
6 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
7 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
8 2561 ศูนย์ควบคุมทางด่วน 5 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
9 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
10 2561 สถานีเครื่องส่งวิทยุฯกรมประชาสัมพันธ์ ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
11 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
12 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
13 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
14 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
15 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
16 2561 ศาลจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
17 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
18 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
19 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
20 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา