จังหวัด เพชรบุรี

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2561 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
2 2561 ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
3 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
4 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
5 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
6 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
7 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
8 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
9 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
10 2561 สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
11 2561 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
12 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
13 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
14 2561 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
15 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
16 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
17 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
18 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
19 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
20 2561 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา