จังหวัด พังงา

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2550 ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา รูปภาพ พังงา
2 2550 ศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา รูปภาพ พังงา
3 2550 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา รูปภาพ พังงา
4 2550 ศาลากลางจังหวัดพังงา รูปภาพ พังงา
5 2560 ศาลากลางจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
6 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
7 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
8 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
9 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
10 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
11 2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
12 2560 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
13 2560 เรือนจำจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
14 2560 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
15 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
16 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
17 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
18 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
19 2560 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
20 2560 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา